När behöver jag montera antennförstärkare?

 

Den signal Din antenn tar emot kan variera väldigt kraftigt, beroende på 

avstånd till sändare, bostadens belägenhet i förhållande till höjder

i terrängen, skog samt inte minst antennens storlek och egenskaper.

 

Den signal som en antenn tar upp i våra trakter kan ibland, men inte

alltid, vara på den nivå som krävs för att säkert driva en mottagare.

Därför är det ofta nödvändigt att höja nivån på antennsignalen  för att

kompensera för förluster i ledning, fördelare och antennuttag.

Denna förstärkning skall sättas in så nära antennen som möjligt,

före innan man delar ledningstammen till olika platser i bostaden.

 

Tänk på att signalen till mottagaren inte påverkas av hur många

mottagare man har igång samtidigt.

Normalt har en antennförstärkare en förstärkning på 8-25 ggr.

 

Vid svag insignal krävs oftast en förstärkare av lågbrustyp, vilken då

kan monteras på maströret, och den strömförsörjes med en extern

nätdel som matar 12-24 volt via koaxialkabeln.

Fördelare som ev. finns på vinden måste då vara av speciell typ

som släpper igenom matningsspänningen.

 

Kom in för rådgivning.

Vi har olika varianter av förstärkare och fördelare på lager.