Automatisk eller manuell sökning, när väljer jag

det ena eller det andra?

 

Bor man på en plats där mer än en TV-sändare finns inom inte alltför

långt avstånd, kan det finnas en stor risk att automatisk sökning

fångar upp även den sändare som finns i en riktning som antennen

inte pekar mot.

 

Programmen SVT-1/2, TV-3, TV-4 och Femman har en regionshän-

visning i namnet, varför TV-mottagaren uppfattar ett sådant program

från ”fel” sändare som ett nytt program och lägger till detta i kanallistan.

Dessa ”extrakanaler” hamnar oftast på programplats 100 och uppåt,

men kan ibland hamna på ”ordinarie” plats.

Därför kan man få osäker eller ingen mottagning om man väljer ett av dessa program.

Mottagaren har ingen 100% säker funktion att alltid välja ”rätt” program

vid sökningen.

 

Att mottagaren fångat upp ett program vid sökningen är ingen garanti

för att programmet fungerar störningsfritt.

 

Har man dessa problem måste man göra manuell sökning, tillväga-

gångsättet kan vara lite olika mellan olika mottagare. Se manual.

Man bör då först rensa bort den gamla kanalsökningen, vissa mottagare

har ett val i menyn för att radera alla kanaler, andra måste genom föra en

automatisk sökning först utan antenn ansluten, sedan göres manuell

sökning. För närvarande är det 5 eller 7 kanal-nr. eller frekvenser som

är aktuella( 7 kanaler vid HD-T2 mottagare). Se mottagarens manual för

tillvägagångsätt.

 

Vilken kanal/frekvens som är aktuell kan Ni se på hemsidan under

”TV-sändare i Sverige”, leta på önskad sändare.

 

Man bör tänka på att det finns mottagare som saknar möjligheten till

manuell sökning, då krävs speciella åtgärder och utrustning för att

lösa detta problem.

 

Ovan beskrivet gäller både digitalbox och TV med inbyggd mottagning.

 

Det bör nämnas här att beskrivna problem kan uppstå om mottagaren

har automatisk programuppdatering i st.by-läge, varför man bör

stänga av den funktionen (om det är möjligt), se manualen.