Inkoppling och val av lämplig antennförstärkare.

 

Vilken typ av antennförstärkare man bör välja beror huvudsakligen

på:

 

Hur stark är signalen från antennen?

Hur många uttag skall den distribueras till?

Hur långa är ledningarna till uttagen?

 

Under rubriken ”När behöver jag antennförstärkare” beskrivs

vilken grundtyp som är lämpligast.

 

Vid god signal från antennen och eluttag på vinden

eller första punkten där signalen skall förgrenas,

kan förstärkare med inbyggd nätdel med fördel användas.

 

Om man har en svagare signal eller att eluttag saknas på

vind eller förgreningspunkten, så är det lämpligast med en

lågbrusförstärkare med en separat inomhusmonterad nätdel.

Förstärkaren som är gjord för att kunna sitta utomhus matas

med en 12-24 voltspänning via koaxialkabeln.

 

Vi marknadsför Televés högklassiga sortiment av förstärkare.

 

Se gärna katalog över all villautrustning från leverantören,

exempel på olika förstärkarinkopplingar  finns beskrivna.

Börja genom att klicka här:

 

 

                                            Nyhet!

                                                     Vi har en förstärkare med förstärkning både på marksänd

                                                     signal och satellitsignal.

                                                     Automatisk förstärkningsreglering på marksignaler.

                                                     Kan spänningsmata aktiv UHF-antenn DAT 45/DAT 75.

                                                     Läs mera här: