Är det någon skillnad på LCD/LED-TV?

 

Det är i princip samma skärm vad avser den delen där

bilden framställes.

Det som skiljer är att den genomlysning som måste ske

alla skärmar av denna typ, består i att hos det vi

normalt kallar LCD-panel sker belysningen bakifrån

med hjälp av speciella tunna lysrör.

Hos LED-TV:n (som också är en LCD-panel) sker denna

bakgrundsbelysning med lysdioder, vilket resulterat i

att effektförbrukningen har kunna sänkas, samt att

apparaterna kan göras tunnare.

Dessa lysdioder kan placeras på 2 sätt: vanligast är att

man placerar dessa runt bildens ytterkant, s.k. kant-

belysning.

På lite exklusivare apparater placeras dessa bakom hela

skärmytan. Detta kombineras oftast med  s.k. lokal ned-

toning, dvs. att partier där bilden skall vara mörk så släcks

dioderna ner vid dessa partier. Detta resulterar i att en hög

kontrast kan uppnås, även i mörkare vardagsrum vid

denna teknik.

 

Slutsats: LCD/LED är egentligen samma skärmtyp, sedan

kan egenskaper i övrigt variera beroende på prisklass.