Varför fryser bilden?

 

Marksänd mottagning:

 

Om bilden stannar upp eller hackas sönder beror det oftast på att antennsignalen

störs av antingen brus (pga. svag signal) eller påverkan av

ev. förstärkarutrustning, nätdelen kan ge oönskad distorsion  beroende på

felaktig filtrering.

Åtgärdas bäst med att byta ut utrustning mot lämplig typ.

På vissa platser kan det vara nödvändigt att ge akt på att det kan vara

olämpligt

med automatisk kanalsökning, då vi ligger mellan 2 sändare och mottagaren

kan registrera”fel” sändare på  någon programplats. Därför måste man söka

önskad sändares 7 frekvenser manuellt.

Påverkan från främmande sändare kan ge liknande symptom, dessa är då

ofta kraftigare på morgon och kväll.  Åtgärden är här att försöka byta

sändare.

På senare tid har en ny typ av störning kunnat märkas; från utbyggnad av 4G-nät,

vilket kan orsaka störande funktion på antennförstärkare i 4G-mastens närhet.

Detta kan åtgärdas med en speciell typ av filter att koppla in före förstärkaren.

Antenner med sådant filter inbyggt finns också. 4G-sändare som orsakar störning

arbetar runt 790 Mhz.

  

Parabolmottagning:

 

Här är 2 saker viktiga; parabolen måste vara justerad till max signalstyrka

samt att  mikrovågshuvudet vrides till  max undertryckning av korspolarisa-

tionen. Detta är mycket svårt att utföra utan rätt instrument.

Inga trädgrenar får nå in i parabolens mottagningsriktning, detta ger omedelbart

störningar.

Dessutom kan äldre mikrovågshuvud få problem med signalkvalitén och bör

då bytas.

Parabol som blivit skev av snöras och dylikt måste bytas.